Hem

Xperentia är namnet på ett nätverk av 9 erfarna ledare och chefer, som har som mål att skapa framtidens ledare och chefer. Vår arbetsmetod heter "MENTORBASERAT LEDARSKAP" och utgörs av ett individualiserat och pratiskt ledarträningsprogram, som löper under 6 till 8 månader och som gör dig till en bättre chef. Alla träningspass hämtar sin utgångspunkt från din nuvarande arbetsplats. Du kan alltså direkt applicera dina resultat i det dagliga arbetet!

Ett mentorbaserat, individuellt ledarträningsprogram

med nyframtaget, digitalt textmaterial och verktyg för utveckling av ett hållbart ledarskap.

 

Vår metodik är baserad på erfarenheter från mer än 3 000 framgångsrika ledarutvecklings- /mentorsuppdrag på olika nivåer inom näringsliv och offentlig sektor. Programmet genomförs individuellt och riktar sig till enskilda chefer eller grupp av chefer.

 

Vill du veta mer? Skicka en e-mail till oss genom att klicka här.

Copyright © All Rights Reserved