Vad säger våra kunder?

Mentorbaserat ledarskap

Vad tycker våra kunder om oss?

 

Programmet har gett mig inspiration och verktyg att fokuserat utveckla mig själv och företaget.

Martin Hellman, EHRAB.

 

 

Mentorsamtalen har varit mycket givande för mig, jag har bättre verktyg nu för att balansera arbete med privatliv, ta mig an uppgifter på ett mer strukturerat sätt, samt vara tydligare med gränssättning. Jag tyckte om upplägget att inleda samtalet med en ömsesidig allmän avstämning först för att sedan mer specifikt gå in i programmet.

 

Min samlade bedömning är mycket positiv, jag kan använda och bära denna erfarenhet framåt både professionellt och privat.

Henrik Pahlm, Tekniklektor, Chalmers

 

 

I min förra befattning som Vice President Product Strategy & Vehicle Line Management har jag genomfört Xperentias externa mentorprogram.

 

Jag träffade mentorn på min arbetsplats ca en gång per månad och utnyttjade tillfällena att bolla aktuella frågeställningar. Detta gav mig extra energi att genomföra viktiga uppgifter utan att belasta min hårt prioriterade kalender.

Henrik Green, Senior Vice President, Research & Development Volvo Cars

 

 

 

I have been enrolled in the mentor-program for almost 2 years. The interactions has been very helpful, and I especially enjoyed the opportunity to reflect on my leadership through the lense of a more experienced leader (from outside my direct sphere). We have been engaging in long-term strategic issues as well as direct short-term operational needs. All pending upon what were my greatest needs at the moment.

 

This has been very beneficial, and I have also found Xperentia's mentor to be really caring, flexible, always accessible, and also offering direct concrete feedback on my thoughts and ideas bringing me forward.

Dennis Nobelius, CEO Zenuity

 

 

Mentorsamtalen med Xperentias mentor har stärkt mitt självförtroende att vara ledare och chef.

Jonas Bylander docent, Nanoteknik Chalmers

 

 

 

I min förra befattning som VD för Gryaab AB har jag genomfört Xperentias externa mentorprogram.

 

Upplägget att med utgångspunkt från ett systematiskt ledarutvecklings-material bearbeta frågeställningar kring aktuella arbetsuppgifter tillsammans med mentorn var mycket givande.

 

Genom att mentorn besökte mig på min arbetsplats upplevde jag programmet som ett tidseffektivt stöd i min operationella roll.

Anders Åström, VD, Renova AB

 

 

 

Samtalen som vi hade stärkte mig som person och gav mig möjlighet att se alternativa lösningar och nya perspektiv.

 

Träffarna bidrog till att jag kände mig säkrare i beslutprocesser och kunde vara en mer avslappnad och närvarande i min redarroll.

Viktoria Lindström, Global Marketing & Sales Director i ett stort globalt företag inom kemibranschen

 

 

 

Vi använder två mentorer från Xperentia sedan ett par år med mycket goda resultat. Detta gör vi som ett komplement till våra interna mentor-program för att på så sätt stötta seniora ledare på de två högsta lednings-nivåerna i företaget, då de går in i nya roller eller står inför speciella utmaningar.

Paul Welander, Senior vice president Volvo Cars

 

 

 

Xperentias ledarskapsprogram har givit mig förbättrade insikter i ledarskapsfrågor och ökat mitt självförtroende kring mina ledaregen-skaper. Det har också varit nyttigt med att få reflektera över och formulera mina drömmar och mål, både privat och på jobbet. De utmanande uppföljningsfrågorna efter varje läsavsnitt har manat till eftertanke.

 

Jag har också fått tillgång till konkreta verktyg att använda framöver. Bland annat har verktyget Viktigt/bråttom hjälpt mig att planera min tid bättre.

 

Mentorsträffarna har lett till bra och givande samtal och jag tycker att det är bra att programmet har fått ta tid.

Christian Fager, professor på Chalmers:

Copyright © All Rights Reserved