Om Xperentia

Mentorbaserat ledarskap

erbjuder individuell ledarskapsutveckling till chefer inom näringsliv, offentlig sektor och akademin.

Vill du veta mer?

 

Skicka ett mail genom att klicka här.

Xperentia är ett partnerägt företag av erfarna mentorer, som utifrån ett gemensamt ledarutvecklingsmaterial och mentorprogram bedriver egen verksamhet.

Xperentias affärsidé:

Med hjälp av erfarna mentorer och ett aktuellt ledarskapsmaterial utvecklar och stödjer vi chefer och ledare individuellt på deras arbetsplats.

Vår vision:

Xperentia är en auktoritet inom individuell ledarskapsutveckling

Våra strategier för att nå visionen:

 • Erfarna mentorer som haft höga chefspositioner
 • Ett aktuellt material med senaste rönen
 • Fokus på hållbart ledarskap och balans i livet
 • Individuella och behovsstyrda samtal på adeptens arbetsplats

 

Vår målgrupp:

Chefer och ledare i företag, organisationer och akademin.

Exempel på situationer där vi kan göra nytta:

 • Chef som behöver stöd, bollplank, andra perspektiv, tid för reflektion
 • ”Ensam” i sin roll, t ex VD
 • Ledare i ny befattning eller nytt uppdrag
 • Ledare med behov av ny energi
 • Ledare, som är stressad eller i obalans
 • Kvinnliga ledare i mansdominerad miljö och omvänt
 • Erfaren chef som gått många ledarskapsprogram men behöver ”fylla på”
 • Förstagångschefer
 • Ny som chef över chefer
 • Ny i ledningsgrupp

 

Mentorerna:

 • Står för ett fokuserat och situationsanpassat mentorskap kopplat till adeptens arbetssituation.

 

 • Är flexibla, har hög integritet och konfidentialitet samt bygger förtrolighet.

Vad står varumärket Xperentia för?

 • Erfarenhet
 • Hållbart ledarskap
 • Professionalitet
 • Individanpassat och flexibelt
 • Hög kompetens
 • Integritet

 

Vår värdegrund: Integritet, lyhördhet, professionalitet

 

 

Copyright © All Rights Reserved