Vårt program

Mentorbaserat ledarskap

Innehållet i det skriftliga underlaget och i verktygs-lådan kan du se på denna länk.

 

Vårt ledarutvecklingsarbete sker under full sekretess, både vad avser företaget

/organisationen och delta-garen. Se vår sekretess-policy på denna länk.

Vill du veta mer om vårt ledarutvecklingsprogram?

Maila till oss här.

Vad är unikt med vårt program?

 

• Ledarskapet utvecklas i dialog med en erfaren, senior mentor med regelbundna möten under 6-8 månader samt uppföljning.

 

• Deltagaren arbetar praktiskt på sin arbetsplats med skarpa case från sin egen arbetssituation och kan direkt applicera de nya kunskaperna.

 

• Här finns verktyg för att hitta en harmonisk balans mellan arbete och privatliv och för att utveckla ledarens fulla potential.

 

• I programmet ingår ett väl beprövat och strukturerat material om praktiskt ledarskap, arbetsverktyg och personliga frågeställningar. Ett material som kommer till användning under den fortsatta karriären.

 

• Målet med programmet är att utveckla deltagarens ledarprofil för att öka organisationens effektivitet och resultat.

 

• Mentorerna i Xperentia är certifierade att genomföra stressprofilanalyser® av företaget Winmar AB (www.winmar.se). Om deltagaren så önskar, kan en aktuell stressprofilanalys genomföras som underlag för bl a planering av det fortsatta ledarträningsprogrammet.

 

Copyright © All Rights Reserved