Vårt program

Mentorbaserat ledarskap

Innehållet i det skriftliga underlaget och i verktygs-lådan kan du se på denna länk.

 

Vårt ledarutvecklingsarbete sker under full sekretess, både vad avser företaget

/organisationen och delta-garen. Se vår sekretess-policy på denna länk.

Vill du veta mer om vårt ledarutvecklingsprogram?

Maila till oss här.

Vad är unikt med vårt program?

 

  • Ledarskapet utvecklas i dialog med en erfaren, senior mentor med regelbundna möten under upp till ett år samt uppföljning.

 

  • Mötena hålls normalt på deltagarens arbetsplats och utgår från deltagarens egna frågeställningar i sin arbetssituation.

 

  • Mentorn svarar för att leda samtalen och hålla struktur och framdrift. Vidare att utmana och stödja adepten med klargörande frågor och feedback, samt att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

 

  • Här finns verktyg för att hitta en harmonisk balans mellan arbete och privatliv och för att utveckla ledarens fulla potential.

 

  • I programmet ingår ett väl beprövat och strukturerat material om praktiskt ledarskap, arbetsverktyg och personliga frågeställningar. Ett material som kommer till användning under den fortsatta karriären.

 

  • Syftet med programmet är att utveckla deltagarens ledarprofil för att öka organisationens effektivitet och resultat.

 

  • Xperentias mentorer är certifierade att genomföra stressprofilanalyser® av företaget Winmar AB (www.winmar.se). Om deltagaren så önskar, kan en aktuell stressprofilanalys genomföras som underlag för bl a planering av det individuella ledartränings-programmet.

 

Copyright © All Rights Reserved